YATKIN TURİZMYATKIN TURİZM
Forgot password?

Diyarbakır Turları

 

DİYARBAKIR KÜLTÜR GEZİSİ

 

İlk durağımız şu anda restore edilmekte olan İç Kale. İç Kalenin Saray Kapısı, Küpeli Kapısı, Fetih ve Oğran Kapıları bulunmaktadır. Çok değerli yapıların bulunduğu İç Kale’de; Artuklu Hükümdarı Melik Salih Nasıreddin Mahmud (1200-1222) dönemine ait Artukoğulları Sarayı, Artuklu Kemeri, Aslanlı Çeşme, M.S. 2. yy.a ait olduğu düşünülen Saint George (Kara Papaz) Kilisesi, Atatürk’ün 1917 yılında II. Ordu Komutanı iken karargâh olarak kullandığı bina olan Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi, 27 Şehid Sahabe Türbeleri, Nisanoğlu Ebul Kasım tarafından 1155-1169 yılları arasında yaptırılmış olan Hz Süleyman (Nasıriye) Camii, Vali Hasan Paşa tarafından 1573 yılında yaptırılan Hasan Paşa Hanı. Dört mevsim için, ayrı ayrı inşa edilmiş 277 yıllık 14 odalı kendine özgü Diyarbakır evlerine vereceğimiz en güzel örneklerinden biri olan ve aynı zamanda ünlü şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı’nın doğduğu Müze Ev‘i ziyareti edeceğiz. Bu evde Cahit Sıtkı Tarancı’nın özel eşyaları, mektupları ve kitaplarının yanı sıra Etnografik eserler de sergilenmektedir. Anadolu’nun ilk ve en eski camii, İslam âleminin 5. Haremi Şerifi de (5.Kutsal Mabed) kabul edilen Ulu Camii ziyaret edeceğiz. Ulu Camii duvarında Selçuklu Hükümdarı Giyasaddin Keyhüsrev II’ye ait olan 1240 yılındaki fermanda yazılı olarak tespit edilen ilk haraç’ın kaldırılmasına dair kitabe bulunmaktadır. 1683 tarihli  bir başka kitabede Diyarbakır’da yaşayanlar arasında kaza ile suda boğulan, yanan, damlardan ve ağaçlardan düşerek ölenlerin yakınları, kiliseleri, rahipleri, göçebe aşiretleri vergiden muaf tutulduğuna dair kitabe bulunmaktadır. 1198 yılında Artuklu Melikül Mesut Kutbudin Ebu Muzaffer Sokman zamanında yapılan Mesudiye Medresesi, Motif ve kitabeleriyle çok değerli bir sanat eseri olan medresenin avlusundaki mihrabın iki yanına ustaca yer­leştirilmiş döner taş sütunlar binanın herhangi bir yerinde mey­dana gelecek çökmeyi veya kaymayı tespit için konulmuştur. Mesudiye medresesi, içinde öğrenim yapılan Anadolu’nun ilk üniversitesidir. Ayrıca dört taş sütun üzerine yapılan Dört Ayaklı minare ve Şeyh Matar Mutahhar Camii, Diyarbakırlı sosyolog, yazar Ziya Gökalp’ın 204 yıl önce inşa edilen doğduğu evi, Müzesini göreceğiz, Burada Ziya Gökalp’ın özel eşyaları, mektupları ve kitaplarının yanı sıra yerel Etnografik eserler mevcuttur. Deliller Hanı, 1527 yılında Diyarbakır valisi Hüsrev Paşa tarafından cami ve medrese ile birlikte yaptırılmıştır. Deliller Hanı olarak bilinmesinin nedeni, Hicaza gidecek hacı adaylarını götürecek delillerin (rehber) bu handa kalmalarındandır. Diyarbakır Surları Dünyanın en uzun ve en sağlam surlarıdır. Uzunluğu 5.5 km. dir. Duvar yüksekliği 12 metre, genişliği 3-5 metre olan surların 82 adet burcu vardır. Bu surların yapısı, sağlamlığı, taşıdığı yazıtlar, kabart­malar ve şekillerle surlarda 12 uygarlığın kitabelerini okumak mümkündür. A. Gabriel “Diyarbakır Surları tek ba­şına kitabeler müzesi” sayılabilir diyor. Kalenin ilk yapılış tarihi bi­linmemekle beraber, daha sonra M.S.349 yılında Roma imparatoru Konstantinus tarafından genişletilerek bazı kısımları onarılmıştır. Yedi Kardeş Burcu, Evli Beden Burcu, bu burçları ve surları yol üzeri gördükten sonra Keçi Burcu’nun üzerine çıkarak uçsuz bucaksız Mezopotamya ovasını seyredip fotoğraf karelerimize alacağız. Dicle (On Gözlü) Köprü, kentin kuruluşu ve gelişmesi ile ilintili olabilecek bir geçmişi bulunan köprünün, bugünkü ayakta görülebilen kısımlarının 1065 tarihinde Mervaniler döneminde inşa edildiğini üzerindeki kitabelerden öğrenmekteyiz. Köprü kesme bazalt taştan, on gözlü olarak inşa edilmiştir. Dicle (On Gözlü) Köprüyü gördükten sonra Akkoyunlu’ların önemli eserlerinden Sem’anoğlu köşkü olarak da anılan ve Atatürk’ün buraya geldiğinde kaldığı ve sonradan satın alınıp kendisine hediye edilen Gazi Köşkü ve Müzesini göreceğiz. Köşkü ve müzeyi gördükten sonra Yatkın Turizm ile bir başka gezide buluşmak üzere vedalaşıyoruz.

26 Uygarlığa beşiklik etmiş, ilk tahılın ve buğdayın hasat edildiği, ilk medeniyetlerin buluştuğu, binlerce yıllık tarihi ile Diyarbakır; Sanat ve sanatkâr şehridir, Anadolu’nun taşlara yazıldığı kenttir, Müze şehirdir, ilk medeniyetlerin buluştuğu, Nebiler ve Sahabe kentidir.

İnsanlarının misafirperverliği, bozulmamış doğası, özgün yapıları, antik kentleri, tarihi surları, kaplıcaları, yöresel yemekleri, el sanatları, folkloru ve sanatçıları ile ülkemizin görülmeye değer en önemli kültür ve turizm merkezlerindendir.

 

Ücrete Dahil hizmetler:

*Panoramik Şehir turu

*Öğle Mahali Yemek (Diyarbakır’ın tarihi bir mekanında)

*Araç (son model)

*Rehberlik hizmeti

*Açık Hava Müzesi DİYARBAKIR” adlı tanıtım kitabı.

*Ören yeri giriş ücreti