YATKIN TURİZMYATKIN TURİZM
Forgot password?

Umre ile Hac Arasındaki Farklar

►Umre’nin belirli bir vakti yoktur.

►Umre’nin Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.

►Umre’de Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir yoktur.

►Umre’de şeytan taşlama yoktur.

►Umre’de Kudüm Tavafı ve Veda Tavafı yoktur.

►Umre’ de kurban kesrnek yoktur.

 

Dikkat Edilecek Hususlar

►Helal para temin etmeli, alacaklarını almalı, borçlarını ödemelidir. Bu mümkün değilse yazı ile tevsik etmelidir.

►Aile efradı, hısım ve akrabaları ile helalleşmelidir.

►Aşırıya kaçmadan yol hazırlığı yapmalıdır.

►Güneşin altında fazla dolaşmamalıdır.

►Otellerde soğutucular gereksiz ve uygunsuz kullanılmamalıdır.

►Yağlı yemeklerden ve dışarıda satılan yemeklerden kaçınmalıdır.

►Buzlu su ve içeceklerden içmemelidir. Kusurlu insanları affetmelidir.

►Elbiselerin beyaz ve pamuklu olmasına dikkat ilmelidir.

►Lüzumsuz alışverişlerle vakit geçirmemelidir. Malayani hareket ve davranıştan kaçınmalıdır.